Escuela taller de soldadura
Escuela taller de mantenimiento
Escuela taller albañilería
Escuela taller de cantería
Escuela taller de carpintería 2
Escuela taller de jardinería

PRESTAKUNTZA TEORIKOA ETA PRAKTIKOA lan-merkatuan sartzeko